Rehabilitácia detí

· cvičenie detí s oneskoreným psychomotorickým vývojom
· cvičenie detí s DMO
· orofacialna stimulácia (pri obrne tvárového nervu, poruchách prehĺtania a nadmerného slinenia)
· cvičenie skoliózy a chybného držania tela u detí a dospelých
· cvičenie plochonožia · výcvik hlbokého stabilizačného systému
· cvičenie poúrazových stavov
· a mnoho ďalších
· domáca rehabilitácia - rehabilitácia v pokoji Vášho domova pre deti

Rehabilitácia Dospelých

Klientom v dospelom veku sa venujeme pri poruchách oporno pohybového systému, pri neurologických ochoreniach- centrálnych aj periférnych parézach. Ženám vieme poskytnúť starostlivosť počas tehotenstva, po pôrode a pri inkontinencii. Pre seniorov je typická polymorbidita (viac ochorení súčasne), preto sa venujeme nielen základnému ochoreniu, ale aj pridruženým problémom. 

Elektroliečba

Elektroliečba je liečebná metóda fyzikálnej terapie, pri ktorej sú využívané liečivé účinky rozličných foriem elektrického prúdu.

Rehabilitačné metódy

Našim klientom ponúkame širokú paletu fyzioterapeutických metód a techník.

Rehabilitácia Bábätká

Detský pacient/klient je veľmi špecifický, preto je veľmi dôležité zvoliť správny prístup a aj metodiku. U detí do 1 roku využívame cvičenie bez aktívnej spolupráce. U starších detí skôr cvičenie vo forme hry. Správne zvolená metóda cvičenia/terapie nám zvyšuje úspešnosť.