Fyzioterapia pre Zamestnancov

Vašim zamestnancom poskytujeme workshop správneho pohybového správania sa pri výkone svojej pracovnej činnosti. Zamestnanci, ktorí absolvujú workshop sú schopní upraviť si svoje pracovné prostredie tak, aby staticky najčastejšie sedom alebo inou pozíciou nepreťažovali svoj oporno-pohybový aparát.
Zamestnanci po absolvovaní workshopu ovládajú súbor kompenzačných cvičení a poznajú hlavné zásady správneho sedu, dvíhania bremien a iné.