Metódy a techniky


Vojtova metóda

 • Aktivačný systém reflexnej lokomócie je manuálna technika, ktorú vypracoval prof. MUDr. Václav Vojta, DrSc. Metóda sa začala užívať na liečbu detí s DMO. Dnes má svoje miesto vo fyzioterapii rôznych porúch. Najčastejšie sa však využíva u detí s poruchou psychomotorického vývoja.

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

 • Zakladateľom DNS je prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D. Metóda vychádza z princípov vývojovej kineziológie. Pracuje s diagnostikou a liečbou funkčných porúch pohybového systému. Pri terapii sa snažíme o úpravu pohybových stereotypov efektívnym zapojením svalov v dokonalej súhre spolu s aktiváciou hlbokého stabilizačného systému. Pohybové stereotypy si budujeme od útleho detstva a nie vždy ideálne. Pri cvičení DNS dochádza k preprogramovaniu zlých pohybových stereotypov na tej najvyššej úrovni riadenia pohybu.

Mäkké a mobilizačné techniky

 • Pri aplikácii mäkkých techník uvoľňujeme kožu, podkožie, obaly svalov, svaly, kĺbové puzdrá, väzy, šľachy, chrupavky. Súčasťou mäkkých techník je strečing, uvoľňovanie kĺbových blokád, post-izometrické relaxácia a joint play (kĺbna hra). 

Proprioceptívna nervosvalová facilitácia

 • Základom cvičenia je pohyb v diagonále. Metóda patrí k facilitačno-inhibičným konceptom. Snažíme sa, aby došlo k aktivácii správnych pohybových vzorov, zvýšenie rozsahu pohybu a svalovej sily. K tomu sa používajú techniky pohybového zvratu, tlak do kĺbu, zraková kontrola pacienta pri pohybe ...Proprioceptívna nervosvalová facilitácia sa použív u klientov s funkčným ochorením pohybového systému pri neurologických ochoreniach - transverzálnej miechové lézie, periférna neuropatia, SM, stavy po AMCP atď.

Kinesiology taping - tejping

 • V terapii sa využívajú pružné samolepiace pásky, ktoré na základe určitých princípov aplikujeme na kožu. Taping Vás môže ochrániť pred zranením pri športe alebo ak k nemu už došlo, podporí proces hojenia . Okrem toho sa využíva tiež ku korekcii zlého držania tela, či rôznych ortopedických vád ako vybočený palec alebo plochá nožná klenba.
  V praxi používame:
  • fixný, čiže pevný taping
  • kinetický taping, čiže kinesiotaping
  • lymfotaping ako protiopuchový taping

Manuálna lymfodrenáž

 • Manuálna lymfodrenáž je terapeutická technika, pri ktorej terapeut jemným tlakom ruky vykonáva drenážne, jemné hmaty, ktoré podporia prúdenie lymfy v lymfatickom systéme.

  Pre koho je manuálna vhodná:
  • u športovo aktívnych klientov
  • po operácii kĺbov po zhojení operačnej rany
  • po onkologickom ochorení (ak sú K-markery v krvnom vyšetrení už negatívny)
  • bolestivá menštruácia, funkčné sterilita ...
  • u chronickej žilovej nedostatočnosti (kŕčové žily, tromboflebitída, ateroskleróza)
  • prevencia zápalu hlbokého žilového systému pred a po plánovanej operácii a prevencia hlbokého žilového zápalu
  • v terapii vredov predkolenia
  • opuchy dolných končatín z dôvodu artrózy
  • primárne a sekundárne lymfedém
  • onkologické indikácie iba po doliečení karcinómu a metastáz (ablácia prsníka, resekcia uzlín, po rádioterapii ...)
  • poruchy prekrvenia
Cenník výkonov

# Služby Dospelí, € Deti, €
1 Úvodná konzultácia 30.00 30.00
2 Fyzioterapia 50 min. 25.00 20.00
3 Fyzioterapia 30 min. 18.00 15.00
4 Mäkké techniky 30 min. 15.00 15.00
5 Liečebná masáž 30 min. 15.00 15.00
6 Manuálna lymfodrenáž 50 min. 20.00 20.00
7 Kineziotaping 8.00 8.00
8 Elektroliečba 4.00 4.00
9 Bankovanie 20 min. 20.00 ---
11 Fyzioterapia v domácom prostredí 35.00 25-35.00
12 Fyzioterapia termín v sobotu Plus 50% z ceny Plus 50% z ceny
10 Storno poplatok menej ako 24 hodín pred termínom 10.00 10.00