Pohybový vývoj dieťaťa v prvom roku života

Na rozdiel od zvierat je človek od narodenia nezrelý. Z hľadiska funkčného to znamená, že nevie chodiť, sedieť, žuť, atď. Z hľadiska štrukturálneho nemá typické zakrivenia chrbtice a to kyfózu ani lordózu. Vývoj je geneticky predurčený u všetkých ľudí. Vývoj hrubej motoriky (napr. stoj na jednej nohe viac ako 3 sekundy, úplné vzpaženie…) trvá 4 roky. Vývoj jemnej motoriky (schopnosť písať, maľovať, ručné práce…) je do 6.roku života. Pohybový vývoj ide súčasne s rozvojom zmyslov(zrak sluch, čuch, chuť, citlivosť – vnímanie dotyku), je viazaný na emócie a mentálny vývoj.

Novorodenec -pohyby novorodenca nie sú cielené, pohybuje celým telom. Novorodenecké obdobie – trvá 4 týždne, medzi 4.-6. sa hlavička dostáva do stredného postavenia, objavuje sa prvý optický kontakt. Typické je asymetrické uloženie trupu a preferovanie rotácie hlavy na jednu stranu.

3. mesiac - v polohe na brušku sa dieťatko opiera o lakte (ktoré sú pred telom), symfýzu a hornú plochu stehien. Hlavičku udrží nad podložkou, voľne ju otáča do oboch strán bez súhybu trupu, ryky sú voľné (môžu byť ešte päste, ale nie tuhé) a nohy ležia voľne na podložke. V polohe na chrbte si chytá ručičky (súhra ruka-ruka), začína prvý cielený úchop v stredovej línii (do 3.mesiaca je úchop iba reflexný) Po 4.mesiaci uchopuje rukou zo strany, odkiaľ je hračka ponúkaná.

4,5 - 5. mesiac - začína proces otáčania trupu. Rukami uchopuje predmety cez stred tela. V 4.mesiaci sa chytá rukami v oblasti triesel a v 5.mesiaci kolien. V ľahu na bruchu sa postupne trup dvíha nad podložku a ruky sa začínajú vystierať. Pri zrakovom kontakte (t.j.keď dieťaťu ukážeme hračku alebo čokoľvek iné) predvádza dieťa tzv. lietadlo (alebo vzor plávania)

6. mesiac - Dozrieva mimika - funkcia svalov tváre - predpoklad pre žuvanie a rozvoj reči. Je dokončené hrudné dýchanie. Chytá si rukami prsty na nohách. Dokáže sa otočiť na brucho. Na bruchu je opreté o vystreté horné končatiny,dlane sú rozvinuté( vymizol úchopový reflex na horných končatinách) a zaťaženie je na dolnej časti stehien.

7. mesiac - v tomto mesiaci je prvá lokomočná aktivita - tulenenie - plazí sa po bruchu za pomoci rúk, nohy sa do pohybu nezapájajú. Dieťa sa snaží vyhupnúť na 4, ale zatiaľ neštvornoží. Je prítomný šikmý sed, zatiaľ ešte nezrelý.

8. mesiac - v tomto mesiaci už dieťa zaujme kvalitný šikmý sed s oporou o vystretú hornú končatinu a rozvinutú dlaň. Začína štvornožiť a postupne trénuje sed v priestore. Je prítomný pinzetový úchop. V 9. mesiaci je už predpoklad na sed v priestore bez opory končatín. Od 9.mesiaca je kliešťový úchop.

10. mesiac - vertikalizácia - dieťa sa šplhá po nábytku, snaží sa ho obkračovať - je to prvá chôdza vo vertikále a je veľmi dôležité, aby to nepreskočilo. V tomto období rodičia s obľubou chytajú deti za ruky a snažia sa s nimi chodiť dopredu. Je to úplne zbytočné a navyše nesprávne. Dieťa sa vo vertikále musí najprv naučiť orientovať a až potom sa môže samostatne pustiť do priestoru.

12. - 18. mesiac- v tomto období sa dieťa púšťa postupne do priestoru - samostatná bipedálna chôdza. Ešte tu nie sú prítomné súhyby horných končatín - používa ich skôr na vyvažovanie.

Prečo je teda správny pohybový vývoj dôležitý? Poukazuje na správny vývoj nervovej sústavy. Je predpokladom správneho držania tela v neskoršom veku a teda aj kvalitného pohybového vzorca u dospelých jedincov. Záverom by som ešte chcela podotknúť, že toto triedenie je určené pre uvedomenie si chronológie pohybových stereotypov. Naše deti ale nie sú roboti, takže každé sa vyvíja individuálne. Treba si všímať hlavne kvalitu prevedených pohybov. Pokiaľ si nebudete istí, či sa vaše dieťa vyvíja správne, navštívne svojho detského lekára, ktorý vás môže odporučiť na rehabilitácie.

    Share:

    Autorka príspevku

    Fyzioterapeut, DNS a Vojta terapeut

    Ponúkam dlhoročnú prax v oblasti fyzioterapie pre deti a dospelých. Mojou špecializáciou je rehabilitácia detí, kde využívam hlavne Vojtovu reflexnú terapiu a prvky handlingu. U starších detí a dospelých DNS metódu, mäkké a mobilizačné techniky, kineziotejping.