Význam hlbokého stabilizačného systému pri vzniku bolesti chrbta

Hlboký stabilizačný systém (HSSP) je tvorený určitými skupinami svalov ako brušné svaly, bránica, panvové dno a iné. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečiť stabilizáciu (spevnenie) chrbtice, počas akéhokoľvek pohybu alebo pri udržaní statickej pozície, ako je sed, stoj, kľak... Zapojenie HSSP sa deje automaticky, čiže bez našej vedomej kontroly. Napríklad, ak ohneme nohu v kolene, vždy sa automaticky HSSP aktivuje a chráni chrbticu pred vonkajšími silami, ktoré na ňu pôsobia. Chráni ju tým, že svaly, ktoré ho tvoria sa aktivujú, vytvárajú svoju vnútornú silu. Je veľmi dôležité, aby sa svaly HSSP zapojili rovnomerne a v požadovanej kvalite. Ak to tak nie je, stráca HSSP svoju ochrannú funkciu, ktorú poskytuje chrbtici. Následne dochádza k preťažovaniu určitých častí chrbtice, ako sú kĺby, väzivový aparát. Ak je tento stav dlhodobý, začíname pociťovať občasnú bolesť, neskôr častejšiu a intenzívnejšiu. Na základe prítomnej bolesti podvedome meníme svoje pohybové správanie, napríklad pri chôdzi pre bolesť odľahčujeme jednu končatinu alebo viac trup ukláňame na jednu stranu a táto nerovnováha rovnako prispieva k zhoršeniu stavu. Neskôr dochádza k vzniku štrukturálnych zmien, ktoré môžeme na chrbtici pozorovať. Čiže môžeme konštatovať, že hlboký stabilizačný systém samozrejme okrem iných faktorov hrá významnú úlohu pri vzniku porúch chrbtice, takzvaných vertebrogénnych ochorení.
Cielené ovplyvnenie HSSP má preventívny a významný liečebný charakter. Je neoddeliteľnou súčasťou fyzioterapie pacientov s bolesťou chrbta. Či už sa jedná o chronické alebo akútne vzniknuté bolesti. Vzhľadom k tomu, že HSSP sa aktivuje bez našej kontroly, nie je možné, aby sa aktivoval pri akomkoľvek cvičení. Práve naopak, ak cvičíme pri jeho nedostatočnej funkcii, našej chrbtici ešte môžeme viac ublížiť. Cieľom fyzioterapie zameranej na správnu aktiváciu HSSP je, naučiť pacienta precítiť a zapojiť hlboký systém tak, aby pacient vedel vlastnou vôľou aktivovať HSSP pri pohybe. Využívame na to rôzne fyzioterapeutické metódy. Medzi vhodné metódy patrí určite DNS (dynamická neuromuskulárna stabilizácia), cvičenie na nestabilných plošinách, senzomotorická stimulácia a iné. Na prvom mieste, je ale potrebné individuálne precvičiť s pacientom a naučiť ho kvalitne aktivovať HSSP. Nesprávna alebo nedostatočná aktivácia HSSP nevedie len k vertebrogénnym obtiažam, ale môže často vyústiť aj do problémov vo vzdialenejších častiach organizmu.

    Share:

    Autorka príspevku

    Fyzioterapeut, DNS terapeut

    Ponúkam dlhoročnú prax v oblasti fyzioterapie detí a dospelých. Mojou špecializáciou je DNS terapia..

    recent blog posts