Golfový a tenisový lakeť - Mediálna (ulnárna) a laterálna(radiálna) epikondylitída

Tieto dve diagnózy sú častou príčinou, prečo ľudia vyhľadávajú pomoc odborného lekára, aj fyzioterapeuta. Tieto ochorenia sprevádza bolesť v oblasti lakťa. Na vnútornej strane pri golfovom lakti,na vonkajšej strane pri tenisovom lakti. Jedná sa o preťaženie svalov predlaktia, v ktorých nacházdame reflexné zmeny, priebehu šliach (tendinóza) a úponov šliach (entezopatia).
Ochorenie postihuje zväčša populáciu v strednom veku. Často sa stáva, že tento problém vznikne pri jednorazovej stereotypnej činnosti, napríklad pri maľovaní stien, alebo jarnom strihaní stromov, prípadne pri príležitostnej športovej aktivite, kde zaťažíme predlaktie a ruku. Sú aj povolania, pri ktorých dochádza opakovanou stereotypnou činnosťou k systematickému preťažovaniu spomínaných mäkkých štruktúr. Pritom sa často nejedná o športovcov, ako by nás mohol názov ochorenia nasmerovať.
Veľakrát sa s touto diagnózou stretávame u obkladačov, maliarov, ale stále častejšie pribúda ľudí pracujúcich pri počítači, kde pri práci s myšou, alebo klávesnicou chronicky preťažujú určité svalové skupiny. Tu platí pravidlo, že v mieste bolesti často príčina nebýva. Pri vyšetrení pacienta zväčša nachádzame oslabené svaly, ktoré nedostatočne fixujú lopatku ( m. serratus anterior), čo má za následok oslabenie stabilizačnej funkcie predlaktia. Svaly pracujú neekonomicky. Títo jedinci napríklad nedokážu urobiť pohyb v zápästí bez toho, aby uvoľnili svaly ramenného pletenca a tak sa funkčná porucha reťazí do ostatných segmentov pohybového aparátu.
Z toho vyplýva, že tento problém treba riešiť globálne na základe vyšetrenia nie len samotného lakťa, ale vyšetrenia funkcie stabilizačných mechanizmov tela a pohybových stereotypov jedinca. Snažíme sa zistiť príčiny vzniku ochorenia a následne upraviť pracovné prostredie podľa ergonomických zásad, u športovcov sa posudzuje a ovplyvňuje spôsob a veľkosť tréningovej záťaže.
Vo fyzioterapii využívame rôzne techniky cvičenia,( DNS, Vojtovu metódu, cvičenie na nestabilných plošinách) ktoré odstránia svalovú nerovnováhu, využívame manuálne techniky (mäkké techniky, PIR, bankovanie..) ,elektroliečbu, ultrazvuk, k dispozícii sú aj protetické pomôcky (epikondylárna páska, taping) ,ktoré odľahčia preťažené úpony svalov. Komplexnou konzervatívnou liečbou sa vždy snažíme predísť liečbe operačnej.

    Share:

    Autorka príspevku

    Fyzioterapeut, Vojta terapeut

    Som fyzioterapeutka s dlhoročnou praxou. Venujem sa rehabilitácii detí s poruchami psychomotorického vývoja, kde najčastejšou voľbou je Vojtova reflexná terapia. Zaoberám sa aj s deťmi so skoliózou a plochonožím.Veľkú skupinu pacientov tvoria dospelí pacienti s bolesťami hlavy, chrbtice či stavy po úrazoch.

    recent blog posts