Ako správne sedieť v kancelárii

„Neprispôsobujme sa pracovnému prostrediu, ale prispôsobme si pracovné prostredie naším individuálnym potrebám.“

Ak patríte medzi tých, ktorí pracujú v sede viac ako štyri hodiny denne, prečítajte si nasledujúce odporúčania, môžu Vám pomôcť v prevencii vzniku bolesti chrbta.

Aké zásady je potrebné dodržiavať?
*Nastavte si výšku stoličky tak, aby sa chodidlá celou plochou opierali o podložku, zároveň bedrové kĺby (sedacia časť) musia byť uložené vyššie ako kolenné kĺby.
*Dolné končatiny sú roznožené na šírku ramien.
*Zákolenné jamy sú od sedadla vzdialené aspoň 2cm.
*Chrbtová opierka by mala mať v driekovej časti výplň, ktorá Vám podporí pri opretí fyziologické prehnutie v drieku a zabraňuje vyhrbeniu. Ak Vaša opierka nemá túto oporu, môžete použiť zrolovaný uterák alebo vankúš. Môžete si zakúpiť driekový valček. Správne nastavenie dolnej časti chrbtice Vám umožní ideálne napriamenie hrudnej a následne krčnej časti chrbtice. 
*Monitor si nastavte tak, aby jeho horný okraj bol v úrovní očí.
 *Klávesnicu si uložte do polohy, ktorá umožní dodržať tupý uhol medzi ramennou kosťou a predlaktím 90 stupňov a viac.
*Klasická myš a klávesnica spôsobuje nevhodné ohnutie zápästia, čo môže byť príčinou vzniku syndrómu karpálneho tunela. Použite podložku pod zápästie a to či už pracujete s klávesnicou alebo myšou. Rovnako máte možnosť zakúpiť si ergonomickú myš alebo klávesnicu.
*Ani v ideálne nastavenom sede nie je možné vydržať 8 hodín a preto ďalším dôležitým odporúčaním je striedanie polôh pri sedení. V určitých časových intervaloch striedajte rôzne pozície pri sedení.
*Môžete využiť sedenie na fitlopte, kľakačke, vysokej stoličke.
 *Vytvorte si prestávky v sedení každých 30 minút. Kancelársky papier, kôš......umiestnite tak, aby ste museli vstať a prejsť sa.
*Nevyhnutné je však pracovať aj v stoji, ak vám to váš stôl neumožňuje, vytvorte si takéto pracovné miesto.
*Nájdite si čas na kompenzačné cvičenie, ideálne už v práci alebo v rámci voľného času. (rýchla chôdza, beh...) „Naše telo je navrhnuté na nepretržitý pohyb.“
*Nie ideálny postup, je kompenzovať dlhodobý sed následnou nárazovou pohybovou aktivitou. Vhodné je včleniť pohyb do priebežnej pracovnej činnosti. Táto forma je efektívnejšia a prijateľnejšia pre organizmus. Môžete napríklad zaparkovať auto ďalej na parkovisku, chodiť do práce pešo, použite schody namiesto výťahu, pri telefonovaní vždy stojte, pracovné veci vybavujte osobne, nie telefonicky alebo emailom...

Aké sú nepriaznivé dôsledky dlhodobého sedenia?
*celkovo znížená kondícia
*obezita
*znížená vitálna kapacita pľúc
*spomalenie peristaltiky (problémy s vyprázdňovaním)
*pri nesprávnom sede útlak orgánov brušnej dutiny
*bolesti driekovej, hrudnej a krčnej chrbtice
*bolesti hlavy
*syndróm karpálneho tunela
*porucha návratu žilovej krvi z dolných končatín (vznik opuchov)
*bolesti nôh
*vznik kŕčových žíl
*osteoporóza
*syndróm suchého oka

Čo budete určite potrebovať?
*výškovo nastaviteľný stôl (aj pre možnosť práce v stoji)
*výškovo nastaviteľnú stoličku (je výhodné, ak má možnosť klopenia sedadla, nastavenie sklonu opierky a driekovú výstuž)
*výškovo nastaviteľný monitor
*ergonomickú myš, ergonomickú klávesnica alebo podložky pod zápästia

Takéto opatrenia sú finančne náročné, vlastnou kreativitou sa úpravy dajú realizovať s 0 nákladmi .

    Share:

    Autorka príspevku

    Fyzioterapeut, DNS terapeut

    Ponúkam dlhoročnú prax v oblasti fyzioterapie detí a dospelých. Mojou špecializáciou je DNS terapia..

    recent blog posts