Respiračná fyzioterapia pri ochorení SARS-CoV-2 (Covid 19)
(dychová rehabilitácia)

Uvedené techniky môžete použiť v rámci prevencie a pri liečbe SARS-CoV-2 v domácom prostredí!

SARS-CoV-2 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom. Postihuje hlavne dýchací systém, jeho hornú a dolnú časť. Ochorenie môže mať priebeh bezpríznakový, alebo sa prejaví ako bežné prechladnutie. U niektorých jedincov sa môže rozvinúť zápal priedušiek, zápal pľúc, v niektorých prípadoch aj multiorgánové postihnutie. Ak sú u pacienta postihnuté horné dýchacie cesty (sliznice nosohltana), infekcia prebieha len miernymi príznakmi, v prípade prieniku vírusu do dolných dýchacích ciest, začína byť priebeh ochorenia komplikovaný. Prítomný je kašeľ, horúčka, dýchavica...k tomuto stavu sa môže pridružiť bakteriálna infekcia s následným rozvojom pneumónie (zápal pľúc).

Respiračná fyzioterapia je metóda, ktorá má výrazný liečebný a preventívny účinok. Predchádza vzniku komplikácií spôsobených koronavírusovou infekciou. Respiračná fyzioterapia nedokáže priamo liečiť vírusovú infekciu, ale použitím rôznych techník predchádza rozvoju komplikácií a zabraňuje zhoršeniu stavu pacienta. Dychovú rehabilitáciu vieme uplatniť aj po prekonaní infekcie v období doliečovania sa.

Respiračná fyzioterapia patrí k najstarším formám rehabilitácie. Metódy dychovej rehabilitácie okrem iného, sa bežne používajú u pacientov, ktorých priebeh ochorenia sa vyvíja na rovnakom princípe, kedy sa vírusová infekcie rozvinie do bakteriálneho zápalu pľúc. Pneumónia spojená s imobilizáciou (pripútaním na lôžko) je veľmi vážna komplikácia. Medzi základné ciele respiračnej fyziotarapie pri koronavírusovej infekcii je: zabrániť vzniku komplikácií v jednotlivých fázach ochorenia. Respiračná fyzioterapia patrí do rúk odborníka, na tomto mieste vám predstavíme niektoré metódy, ktoré môžete použiť v domácom prostredí a predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu.

Pokojové dýchanie (brušné): je vhodné v ktorejkoľvek fáze ochorenia.
*Poloha: ľah na rovnej podložke, hlava, ak je potrebné, podložená len nízkym vankúšom, nohy ohnuté v kolenách. Snažíme sa v osi chrbtice napriamiť jemným prilepením krčnej a driekovej oblasti k podložke.
*Pomer nádychu a výdychu je 1:2 výdych by mal trvať 2X dlhšie, ako nádych (napríklad na dve doby sa nadýchnete a na 4 vydýchnete, tento interval môžete postupne predlžovať 3:6, 4:8).
*Nadychujeme aj vydychujeme nosom (v literatúre môžete nájsť nádych nosom, výdych ústami, pri pokojovom dýchaní preferujeme variant nádych nosom, výdych nosom).
*Dych smerujeme do dolných oblastí hrudníka a brucha. Rovnako do prednej, bočnej a zadnej oblasti. Pre lepšie precítenie a kontrolu, je vhodné položiť si ruku na prednú, bočnú stranu brucha.

Lokalizované dýchanie: v akútnej fáze ochorenia sa náš dychový stereotyp zmení, dýchanie je plytké a dýchame rýchlejšie, vtedy nie je možné, aby sa predýchali všetky časti pľúc a nastáva situácia, kedy vzduch v málo ventilovaných (predýchavaných) častiach stagnuje a to je vhodné prostredie na množenie baktérií a môže dôjsť k následnému rozvoju zápalu pľúc. Lokalizované dýchanie je práve určené na cielené dýchanie do všetkých pľúcnych oblastí.

 *Poloha a pomer N/V je rovnaký, ako pri pokojovom dýchaní.
*Ruky alebo ruku priložíme na oblasť hrudníka, ktorú chceme predýchať a vedome cielime nádych do tejto oblasti. Naše telo reaguje na podnet (v tomto prípade priloženú dlaň, ktorá pôsobí na danú oblasť facilitačne) tým, že automaticky prúdi väčšie množstvo nadýchnutého vzduchu do tejto oblasti.
*Oblasti, ktoré môžeme takýmto spôsobom predýchať: dolná hrudná oblasť- ruku priložíme na dolnú-bočnú oblasť hrudníka, stredná hrudná oblasť- ruku priložíme na oblasť pod prsia a horná hrudná oblasť- prekrížené ruky dlaňami priložíme pod kľúčne kosti.
*Lokalizované dýchanie môžeme vykonávať aj tým, že predýchame určitú časť hrudníka a pľúc polohou, v ktorej sa nachádzame alebo pohybom horných končatín. V tomto prípade odporúčame polohu: ľah na bruchu a vykonávať pokojové dýchanie alebo poloha sed na pätách spojený s predklonom trupu (hlava opretá o čelo) a opäť pokojne dýchať niekoľko minút v tejto pozícii. V týchto polohách dochádza k predýchaniu zadnej hrudnej oblasti a zvyšujeme tým dychovú kapacitu.
*Dychová vlna: touto technikou predýchame všetky oblasti respiračného systému a zapojíme všetky svaly, ktoré sa na dychovom cykle podieľajú. Techniku dychovej vlny je vhodné cvičiť až po zvládnutí pokojového a lokalizovaného dýchania.
 *Poloha a pomer N/V je rovnaký ako pri pasívnom brušnom dýchaní.
*Nadychujeme sa najskôr do brucha, potom do dolnej, strednej, hornej časti hrudníka a výdych je v rovnakom poradí, brucho, dolná, stredná a horná časť hrudníka.

Najčastejšie chyby:
*Dychová zádrž medzi N/V: prechod medzi nádychom a výdychom musí byť plynulý.
*Pri nádychu sa hrudník ani ramená nesmú dvíhať smerom hore ku hlave. Hrudník sa v nádychu rozpína len do bokov a predozadne, a to rovnako platí aj v prípade brušného dýchania, brucho sa nemá vykleňovať len do prednej časti, ale rovnomerne aj do zadnej a bočnej časti.

Evakuácia hlienu z dýchacích ciest: polohová a dychová drenáž, správne vykašliavanie: táto technika je vhodná pri tvorbe hlienu v dýchacích cestách.
*Ak ste zahlienený a cítite, že si nemôžete efektívne odkašľať, máte možnosť využiť dychovú drenáž.
*Poloha: vzpriamený sed.
*Zhlboka sa nadýchnite nosom tak, aby ste nedvíhali hrudník a ramená smerom hore, na 3 sekundy zadržte dych a následne pomaly cez polootvorené ústa vydýchnite (akoby ste chceli zahmliť dychom zrkadlo). Postup niekoľko X opakujte. Následne sa pokúste odkašľať alebo sa spontánne spustí kašeľ. Pri tejto technike sa hlien postupne dostáva z dolných dýchacích ciest smerom hore, odkiaľ sa lepšie vykašle a neustály kašeľ vás nebude vyčerpávať. Stagnácia hlienu v dýchacích cestách je priaznivým prostredím pre množenie baktérií.
*Polohová drenáž tiež môže pomôcť pri odstraňovaní hlienu z dolných dýchacích ciest. Aplikujeme ju tak, že sa uvedieme do polohy, v ktorej podporíme vytekanie hlienu z jednotlivých častí pľúc pomocou gravitácie. Napríklad, pri polohe v ľahu na pravom boku je pravá strana hrudníka fixovaná voči podložke a ľavá strana hrudníka je voľná a prístupná na rozdýchanie + môžeme pridať pohyb ľavej hornej končatiny do upaženia v nádychovej fáze.

Zmena polohy: zmena polohy z ľahu do polosedu, sedu alebo vyšších pozícií vám priaznivo zmení dychové pľúcne parametre (npr. zväčší sa nádychový a výdychový objem). Rovnako je dôležité každé 2-3 hodiny meniť polohu v ľahu. Predchádzate tým vzniku pneumónie a zlepšia sa aj obehové funkcie. Ak máte pocit, že sa vám ťažko dýcha, je vhodná ortopnoická poloha. (sed obkročmo na stoličke, jemný predklon, opierku máte pred tvárou a rukami sa opriete o operadlo, čelo opriete o ruky).

Dýchanie proti odporu a posilňovanie výdychových svalov: táto technika je vhodná vo fáze doliečovania.
*Výdych cez slamku do pohára s vodou.
  *Výdych cez spoluhlásky s, š.
*Nádychové svaly vieme posilniť pomocou nádychového trenažéra (je to špeciálna pomôcka).

Dychové cvičenia by sa mali vykonávať vo vyvetranej miestnosti, ale pozor v zimnom období nie je vhodné cvičiť pri otvorenom okne. Studený vzduch by mohol spôsobiť stiahnutie dýchacích trubíc.
Respiračná fyzioterapia zahŕňa množstvo techník, ktoré sú súčasťou komplexnej starostlivosti o covidového pacienta v akútnej fáze, fáze doliečovania a v období rekonvalescencie.

Nezabudnite, že prevencia je dôležitá.
*Noste rúško,
*Umývajte si ruky
*Udržujte bezpečný odstup
*Udržujte si dobrú celkovú kondíciu
Pri zhoršení zdravotného stavu kontaktujte lekára!

    Share:

    Autorka príspevku

    Fyzioterapeut, DNS terapeut

    Ponúkam dlhoročnú prax v oblasti fyzioterapie detí a dospelých. Mojou špecializáciou je DNS terapia..

    recent blog posts