REHABY - rehabilitácia detí a dospelých

Fyzioterapia a poradenstvo pacientom s rôznymi neurologickými, ortopedickými, gynekologickými ochoreniami a všetkými ochoreniami pohybového ústrojenstva či už v akútnom alebo chronickom štádiu.

Zaujímavosti

last update 2014, © 2010 created by Adam Krupa